Nya Slussen

Nya Slussen är ett omfattande projekt som innebär att förnya Slussen och anslutande områden.

Projektet innebär bland annat att riva och nybygga trafikplatsen och båtslussen i Slussenområdet mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm, bygga ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna i Katarinaberget under nuvarande P-hus Slussen, bygga ny handelsanläggning under mark samt bygga ny tunnel längs Stadsgårdsleden.

Projektets budget är cirka 12 miljarder kronor. De större anläggningsarbetena startades upp under 2016. Projektet som helhet bedöms vara klart 2024.

RiskTec Projektledning har ansvaret
     • Brand- och personsäkerhet
     • Tunnelsäkerhet
     • Samordning av räddningstjänstfrågor
     • Stöd avseende riskhänsyn i samhällsplaneringen