Om RiskTec Projektledning AB

RiskTec Projektledning är ett kompetensdrivet och värderingsstyrt konsultföretag med lång erfarenhet från Sveriges största och mest intressanta projekt inom samhällsbyggande och infrastruktur.

Bolagsgrupp

RiskTec Projektledning AB ingår en medarbetarägd bolagsgrupp tillsammans med Brandskyddslaget AB, Brandtec AB och PS Group. Totalt har bolagsgruppen drygt 100 konsulter.

Kvalitetsledning och miljöledning:

Vi har system för kvalitetsledning och miljöledning och är certiferade av AAA Certification AB att kraven i SS-EN 9001 och SS-EN 14001 uppfylls. Certifieringsnummer är 1570.

Finansiell information:

Moderbolaget har AAA-diplom för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem. Organisationsnummer: 559023-8944

Försäkring

RiskTec Projektledning har en försäkring för verksamhetsansvar och för professionsansvar för teknisk konsultverksamhet.