Om RiskTec Projektledning AB

RiskTec Projektledning är ett kompetensdrivet och värderingsstyrt konsultföretag med lång erfarenhet från Sveriges största och mest intressanta projekt inom samhällsbyggande och infrastruktur.

Bolagsgrupp

RiskTec Projektledning AB ingår i en medarbetarägd bolagsgrupp tillsammans med Brandskyddslaget AB, Brandtec AB och PS Group. Totalt har bolagsgruppen drygt 100 konsulter.

Kvalitetsledning och miljöledning:

Vi har system för kvalitetsledning och miljöledning och är certiferade av AAA Certification AB att kraven i SS-EN 9001 och SS-EN 14001 uppfylls. Certifieringsnummer är 1570.

Finansiell information:

Moderbolaget har AAA-diplom för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem. Organisationsnummer: 559023-8944

Försäkring

RiskTec Projektledning har en försäkring för verksamhetsansvar och för professionsansvar för teknisk konsultverksamhet.