201601081452247157bZ3imSfz201601081452247150zoPF8gU3201601081452246705eijMNmgs2016010814522471437MhJxVjs

RiskTec Projektledning

- din partner i samhällsbyggnadsprojekt

RiskTec Projektledning är din partner i samhällsbyggnadsprojekt och erbjuder oberoende professionellt ledningsstöd i stora och komplexa projekt. Vi har specialistkompetens inom riskhantering, brandsäkerhet, personsäkerhet, arbetsmiljö, miljö/ekosystem och kvalitet.